BẢNG GIÁ CÔNG CỤ TẠO WEB NHANH

CLOUDONE WEB BUILDER

Web CO-01

200.000đ/ tháng
chỉ160.000x12 tháng
UI_3_-20-512     SSD : 8GB
UI_3_-20-512   Băng thông : không giới hạn
UI_3_-20-512   Database : 3
UI_3_-20-512  Add domain : 5
UI_3_-20-512  Cpanel : có
UI_3_-20-512  Công cụ Thiết kế Web: có
UI_3_-20-512  Kho giao diện: có
UI_3_-20-512  Ladding page: ko giới hạn
UI_3_-20-512  Backend quản trị website: có

Web CO-02

250.000đ/ tháng
chỉ200.000x12 tháng
UI_3_-20-512     SSD : 10GB
UI_3_-20-512   Băng thông : không giới hạn
UI_3_-20-512   Database : 5
UI_3_-20-512  Add domain : 10
UI_3_-20-512  Cpanel : có
UI_3_-20-512  Công cụ Thiết kế Web: có
UI_3_-20-512  Kho giao diện: có
UI_3_-20-512  Ladding page: ko giới hạn
UI_3_-20-512 Backend quản trị website: có

Web CO-03

320.000đ/ tháng
chỉ256.000x12 tháng
UI_3_-20-512     SSD : 15GB
UI_3_-20-512   Băng thông : không giới hạn
UI_3_-20-512   Database : 7
UI_3_-20-512  Add domain : 20
UI_3_-20-512  Cpanel : có
UI_3_-20-512  Công cụ Thiết kế Web: có
UI_3_-20-512  Kho giao diện: có
UI_3_-20-512  Ladding page: ko giới hạn
UI_3_-20-512 Backend quản trị website: có

Web CO-03

420.000đ/ tháng
chỉ336.000x12 tháng
UI_3_-20-512     SSD : 30GB
UI_3_-20-512   Băng thông : không giới hạn
UI_3_-20-512   Database : 15
UI_3_-20-512  Add domain : không giới hạn
UI_3_-20-512  Cpanel : có
UI_3_-20-512  Công cụ Thiết kế Web: có
UI_3_-20-512  Kho giao diện: có
UI_3_-20-512  Ladding page: ko giới hạn
UI_3_-20-512 Backend quản trị website: có